(+30) 210 291 9172

Δίκτυο συνεργατών

Στα μόλις πέντε χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική αγορά η Gojo Industries έχει κατορθώσει να την εμπιστεύονται ένας σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι μεγαλύτεροι ιδιωτικοί πάροχοι υγείας, εταιρείες εστίασης, οργανισμοί, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α.. Επίσης διαθέτει ένα συνεχώς επεκτεινόμενο δίκτυο συνεργατών οι οποίοι διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ικανό να καλύψει τις ανάγκες υγιεινής και όχι μόνο και οι οποίοι έχουν επιλεγεί από την Gojo Industries με γνώμονα την συνέπεια και την αξιοπιστία προς τον τελικό καταναλωτή.

Επικοινωνήστε μαζί μας και πολύ σύντομα θα σας καλέσει ο τοπικός σας συνεργάτης μας.